• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Walka z korupcją w międzynarodowym handlu.

Rynek ubezpieczeń jest najogromniejszym rynkiem doglądanym przez krajowy rejestr walutowy w Polsce. Obecnie zabezpieczyć można niemalże wszystko, na dodatek przed wszelkimi zagrożeniami i ryzykami. Przeważnie jednak sprzedawanym ubezpieczeniem jest ubezpieczenia nowy targ – inaczej ubezpieczenia od odpowiedzialności społecznej. Wyróżniamy trzy newralgiczne grupy ubezpieczeń OC: ubezpieczenie OC pojazdu, OC zawodowe oraz OC w życiu prywatnym. Tu pzu nowy targ chroni nas przed następstwami pieniężnymi, gdy wyrządzimy szkodę na osobie czy też mieniu podczas kierowania samochodem ustawowo dopuszczonym do ruchu drogowego. Z pewnością ubezpieczenie chroni przed odpowiedzialnością związaną ze szkodami powstałymi w wyniku pracy: gdy zostanie zniszczone zlecone mienie, gdy błąd narazi klientów bądź pracobiorców na straty oraz tak dalej – tutaj zobacz ofertę. Ostatnia grupa zabezpieczeń OC chroni nas przed odpowiedzialnością w życiu intymnym: kiedy w czasie wolnym od pracy zdarzy się coś, za co będziemy musieli ponieść odpowiedzialność finansową powiązaną z uszkodzeniem mienia lub zdrowia osób trzecich – na przykład przez awarię w mieszkaniu, której skutki odczują sąsiedzi.

1. Zobacz szczegóły

2. Sprawdź teraz

3. Zobacz teraz

4. Znajdź więcej

5. Kliknij dla szczegółów

Categories: Finanse

Comments are closed.